Podlesice.org.pl

Aktualności

09.08.2011

Wizyta marszałka na Górze Zborów

Wizyta marszałka Województwa Śląskiego na Górze Zborów

19 kwietnia 2011 roku w Podlesiach odbyło się spotkanie marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, radnych Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawicieli lokalnych samorządów, w tym starosty zawierciańskiego, prezydenta Zawiercie i wójta Kroczyc z przedstawicielami TMZZ i WNoZ UŚ, realizujących projekty z zakresu ochrony krajobrazu i bioróżnorodności Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Podczas kilkugodzinnego spotkania połączonego z wizytą w rezerwacie przyrody Góra Zborów i Jaskini Głębokiej, omówione zostały koncepcje czynnej ochrony okolic Góry Zborów oraz możliwości ich realizacji w kolejnych latach.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Wizyta marszałka Województwa Śląskiego 19 kwietnia 2011 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój