Podlesice.org.pl

Aktualności

09.08.2011

Terapia przez pracę na rzecz rezerwatu

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Monar w Głoskowie na rzecz rezerwatu przyrody Góra Zborów

 

Pod koniec lipca 2011 r. mieszkańcy Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar w Głoskowie w ramach odbywającego się w Podlesicach obozu terapeutycznego prowadzili prace porządkowe na rzecz rezerwatu przyrody „Góra Zborów”. Usunięty został między innymi popiół po palonych tutaj przez dziesięciolecia oponach w szczytowych partiach Góry Zborów. Miejsce zostało zrekultywowane. Za pomoc i zaangażowanie TMZZ, jako administrujący rezerwatem, składa podziękowania dla uczestników obozu i kadry. 

 

Kategorie: Ochrona przyrodyRezerwat Góra Zborów
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój