Podlesice.org.pl

Aktualności

19.08.2011

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury - prace trwają

Trwają prace nad realizacją projektu CDPiKJ

Realizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej projekt pn. „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach – rozbudowa kompleksu edukacyjnego”, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Realizowany projekt zakłada wybudowanie i wyposażenie obiektu, który będzie pełnić funkcje: edukacyjną, naukową, dokumentacyjną, wystawienniczą, wydawniczą. Powstający w Podlesicach ośrodek będzie koordynował, podejmowane przez TMZZ wraz z partnerem merytorycznym (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego), działania w zakresie ochrony krajobrazu i bioróżnorodności Jury. Będzie częścią kompleksu edukacyjnego tworzonego przez TMZZ i wielu partnerów w sąsiedztwie Rezerwatu przyrody Góra Zborów. 

Kategorie: Działania w ramach projektówRezerwat Góra ZborówDla Turystów

Galeria: Prace nad realizacją projektu Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój