Podlesice.org.pl

Aktualności

20.08.2011

Wizyta przedstawicieli RDOŚ w Katowicach

Wizyta przedstawicieli RDOŚ w Katowicach

18 sierpnia 2011 do rezerwatu przyrody Góra Zborów z roboczą wizytą przyjechała, wraz ze współpracownikami, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach –Jolanta Prażuch. W spotkaniu wzięli udział partnerzy realizujący projekt z zakresu ochrony czynnej rezerwatu: przedstawiciele Wydziału Nauk o Ziemi, Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Sołectwa Podlesie. Kilkugodzinna wizja terenowa była poświęcona podsumowaniu dotychczasowych działań, a także zaplanowanym w kolejnych latach zabiegom czynnej ochrony przyrody, także na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka. 

Kategorie: Działania w ramach projektówOchrona przyrody

Galeria: Wizyta przedstawicieli RDOŚ w Katowicach

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój