Podlesice.org.pl

Aktualności

02.10.2011

Regionalia 2011

Po raz pierwszy w historii Jurajskich Regionaliów dopisała piękna, słoneczna pogoda wabiąc 1 października do Podlesic kilkaset osób. Jurajskie Regionalia, dofinansowane ze środków budżetowych Województwa Śląskiego, promowały „Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – OWCA plus” i tradycyjnie kończyły sezon czynnej ochrony m.in. w rezerwacie przyrody Góra Zborów. W tym roku promocję dziedzictwa kulturowego wsparło finansowo także Starostwo Powiatowe w Zawierciu.
Dla zwiedzających przygotowano szereg atrakcji. Chętni mogli poznać osobliwości świata jurajskiej przyrody, wyruszając na krótką wycieczkę do rezerwatu przyrody Góra Zborów oraz do Jaskini Głębokiej. Rozstawione kramy z regionalnymi wyrobami i pamiątkami przyciągały ciekawskich i kupujących. Najbardziej oblegane były stanowiska warsztatów rękodzieła artystycznego – na plecionkarskich można było wyplatać z wikliny ozdobne przedmioty, z filcowanej własnoręcznie wełny młodsi i starsi wyrabiali piękną biżuterię. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się m.in. warsztaty malowania na szkle. Do wytwarzania narzędzi krzemiennych oraz do wytwarzania ceramiki pradziejowej zapraszali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, a na prezentację „Leśni ludzie mezolitu” – z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawiciele Zespołu Parków prezentowali sposób wytwarzania papieru czerpanego i kwiatów z bibuły. Serwowano regionalne przysmaki: podlesickie kluchy „połom bite” i zalewajkę oraz baraninę.
Głównym punktem programu plenerowej imprezy, który zgromadził liczne grono zaproszonych gości, była inauguracja działalności Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Jego budowa jest efektem projektu związanego z rozbudową podlesickiego kompleksu edukacyjnego, na który Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zdobyło 1 840 768,31 złotych dofinansowania z Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo Przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Powstały obiekt harmonizuje z otaczającą go przyrodą – do jego budowy i wykończenia wykorzystano kamień wapienny, cegłę i drewno. Budynek wraz z wyposażeniem i ekspozycjami, z własną stacją transformatorową i studnią głębinową, jest jednym z wielu zadań zrealizowanego projektu. Ponadto złożyły się na niego m.in. kontynuacja prac zabezpieczających Jaskinię Głęboką, wydanie publikacji, rozbudowa oferty edukacyjnej, prowadzenie czynnych zabiegów ochrony przyrody.
Dzięki dofinansowaniu udało się wzbogacić publiczną przestrzeń o ośrodek stanowiący zaplecze dla działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i krajobrazu Jury, prowadzonych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej wraz z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego z licznymi partnerami, pod nadzorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
Ośrodek będzie pełnił funkcje: edukacyjną, naukową, dokumentacyjna, wystawienniczą, wydawniczą. Jest miejscem, w którym eksponowane są efekty prowadzonych w tym regionie badań przyrodniczych w tym paleontologicznych, a także archeologicznych. Poza wystawami i interaktywną ekspozycją obiekt wyposażony jest w multimedialną salę konferencyjną. Godziny otwarcia Centrum oraz zasady udostępniania zostaną wkrótce ustalone. W skład kompleksu edukacyjnego wchodzą ponadto funkcjonujące już: Zagroda Edukacyjna, ścieżka dydaktyczna, Jaskinia Głęboka.
Oprawę muzyczną sobotniej imprezy zapewnili: Koło Gospodyń Wiejskich z Podlesic, Kapela Jurajska z Rzędkowic, kapela Aleksandra Styczyńskiego. Na koncert, a następnie do wspólnej zabawy m.in. przy polce, oberku, walczyku i tańcach korowodowych zapraszała Kapela Hałasów. Potańcówka na dechach była kulminacyjnym punktem programu, który oczarował zarówno grupę spontanicznych tancerzy jak i obserwatorów.


 

Kategorie: Dla Turystów

Galeria: Regionalia 01.10.2011

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój