Podlesice.org.pl

Aktualności

03.11.2011

Spotkanie w CDPiKJ

W piątek 28 października, w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, naukowców z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, władz Polskiego Związku Alpinizmu, przedstawicieli Komisji Taternictwa Jaskiniowego i Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Dyskutowano na temat działalności jaskiniowej na obszarach chronionych w województwie śląskim i sposobie udostępnienia do ruchu wspinaczkowego wybranych skał na terenie rezerwatów przyrody.

 

Informacje na temat spotkania na wspinanie.pl

Kategorie: Ochrona przyrodyRezerwat Góra Zborów

Galeria: Spotkanie w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury 28 października 2011 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój