Podlesice.org.pl

Aktualności

28.01.2012

Warsztaty śpiewacze

Serdecznie zapraszamy zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich na warsztaty - próbę dotarcia do korzeni autentycznych pieśni regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Warsztaty, prowadzone przez Bogdana Dworaka, zawierciańskiego pisarza, poetę i regionalistę, odbędą się 15.02.2012 r. o godz. 17.00 w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, Podlesice 83.
Kategorie: Dla rolników
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój