Podlesice.org.pl

Aktualności

19.06.2009

Spotkanie, Podlesice, 19 czerwca 2009

Spotkanie samorządowców gminy Kroczyce oraz wójta gminy Stefana Pantaka z przedstawicielami podmiotów realizujących projekty związane z czynną ochroną krajobrazu i bioróżnorodności oraz restrukturyzacją rynku turystycznego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w tym w Skałach Kroczyckich (pracownicy naukowi WNoZ UŚ, TMZZ, PZA, Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych Nasze Skały) w Zagrodzie Edukacyjnej w Podlesicach. Spotkanie dotyczyło zacieśnienia współpracy przy wspólnej realizacji części przedsięwzięć.

Kategorie: Ochrona przyrody

Galeria: Spotkanie, Podlesice, 19 czerwca 2009

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój