Podlesice.org.pl

Aktualności

16.02.2012

Warsztaty śpiewacze

 

15.02.2012 r. w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury odbyły się warsztaty śpiewacze, których tematem była próba dotarcia do korzeni autentycznych pieśni ludowych regionu. Warsztaty poprowadził pan Bogdan Dworak – zawierciański literat i regionalista.

Mimo trudnych warunków atmosferycznych do Centrum przybyły zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich z Podlesic, Kostkowic oraz Rzędkowic. Zespoły śpiewacze zaprezentowały swój repertuar, zapoznały się z tekstami źródłowymi odnalezionymi przez pana Dworaka w dziele Juliana Przybosia „Jabłoneczka” – antologii polskiej pieśni ludowej oraz z nagraniami zespołów regionalnych sprzed lat.

Następne spotkanie umożliwiające doskonalenie repertuaru Kół Gospodyń Wiejskich odbędzie się 29 lutego 2012 o godz. 17.00. Zapraszamy.

Kategorie: Dla rolników

Galeria: Warsztaty tradycyjnych pieśni regionalnych, 15.02.2012 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój