Podlesice.org.pl

Aktualności

07.08.2010

Kozy na ratunek

Czy metoda ochrony krajobrazu stosowana w rezerwacie przyrody Góra Zborów sprawdzi się na Pustyni Błędowskiej?

Informacje na ten temat do obejrzenia tutaj.

Kategorie: Ochrona przyrody
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój