Podlesice.org.pl

Aktualności

19.03.2012

Malowanie czerwonego szlaku

17 marca 2012 r. znakarze z zawierciańskiego oddziału PTTK odświeżali oznakowanie czerwonego Szlaku Orlich Gniazd, przebiegającego między innym przez rezerwat przyrody Góra Zborów.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Malowanie czerwonego szlaku, 17.03.2012 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój