Podlesice.org.pl

Aktualności

24.04.2012

Kurs przewodników jaskiniowych

W ramach realizacji projektu "Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów" współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze, 21.04.2012 r. odbył się kurs przewodnika po Jaskini Głębokiej.

Wykłady i zajęcia w terenie dla kursantów poprowadzili dr Andrzej Tyc i dr Jan Maciej Waga (Uniwersytet Śląski).

W kursie wzięło udział 24 uczestników - zarówno nie posiadających uprawnień do oprowadzania po jaskini, jak i posiadaczy licencji.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Kurs jaskiniowy, 21.04.2012 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój