Podlesice.org.pl

Aktualności

14.05.2012

Prace w Jaskini Głębokiej

 

Zapraszamy obejrzenia fotorelacji z prac w zakresie udostępenienia i zabezpiecznia kolejnych korytarzy Jaskini Głębokiej, realizowanych w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”- współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

 Projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Uniwersytet Śląski, zakłada kontynuację zabiegów czynnej ochrony gatunków i siedlisk na terenie SOOS Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym w rezerwacie przyrody Góra Zborów.

18 maja 2012 r. o godz. 10.00 zapraszamy na otwarcie nowej, podziemnej trasy turystycznej.

Kategorie: Działania w ramach projektówRezerwat Góra Zborów

Galeria: Prace w Jaskini Głębokiej, 2012 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój