Podlesice.org.pl

Aktualności

20.07.2012

Jaskinia Głęboka

 

  
Z przykrością zawiadamiamy, że do czasu rozstrzygnięcia postępowania administracyjego związanego z ponownym udostępnieniem do ruchu turystycznego Jaskini Głębokiej zwiedzanie jaskini jest niemożliwe. Wymagana dokumentacja dotycząca ponownego dopuszczenia jaskini do ruchu turystycznego złożona została w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. W zwiazku z prośbą RDOŚ o dokonanie niezbędnych uzupełnień dokumentacja dopuszczająca jaskinię do ruchu turystycznego jest obecnie przygotowywana i uaktualniana przez TMZZ. O ostatecznej decyzji powiadomimy w osobnym komunikacie. 


  
Za utrudnienia przepraszamy.

 Aktualizacja: 30 lipca 2012 r.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój