Podlesice.org.pl

Aktualności

03.08.2012

Umowa partnerska pomiędzy Gminą Kroczyce a TMZZ

 

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Gmina Kroczyce 27 lipca 2012 roku zawarły umowę partnerską. Podpisanie dokumentu miało miejsce w Podlesicach w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Stefan Pantak. Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej reprezentowali Wiceprezesi  – Jacek Panek oraz Paweł Abucki.

               Na mocy zawartego porozumienia Gmina Kroczyce użyczyła Towarzystwu należące do niej działki na potrzeby organizowania ruchu turystycznego i zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Góry Zborów. Wspólnym celem, przyświecającym zawartemu porozumieniu jest prowadzenie wspólnej polityki mającej na celu rozwój turystyki i ochrony przyrody na terenie Gminy Kroczyce, a zwłaszcza Podlesic i rejonu Góry Zborów.

               Porozumienie obejmuje zgodę na obniżenie opłat za wstęp na tereny administrowane przez TMZZ, a także umożliwienie patrolom Jurajskiej Grupy GOPR bezpłatnego wejścia na teren rezerwatu.

               Równocześnie TMZZ informuje, że aktualna opłata za jednodniowy bilet wstępu na tereny administrowane przez Towarzystwo Miłośników na obszarze rezerwatu Góry Zborów wynosi 2 zł.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy TMZZ a Gminą Kroczyce

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój