Podlesice.org.pl

Aktualności

09.08.2012

Festyn Rodzinny w Podlesicach

5 sierpnia 2012 roku na terenie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbył się Festyn Rodzinny z dziedzictwem kulturowym w tle. Organizatorem imprezy było Centrum Inicjatyw Lokalnych i Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

 

W programie festynu znalazły się zabawy sportowe dla dzieci i nieco starszych uczestników, konkursy rodzinne, występy artystyczne oraz cykl warsztatów. Miłośnicy rękodzieła mieli możliwość wziąć udział w warsztatach z wykonania biżuterii, warsztatach bibułkarskich oraz zajęciach plastycznych. Uczestnikom towarzyszył zespół Adam’s Band. Na uczestników festynu czekało regionalne jadło z Podlesic, w tym „kluchy połom bite”.

 

W trakcie trwania festynu odbyły się gry i zabawy o tematyce ekologicznej w ramach realizowanego przez TMZZ zadania pn. „Zdrowe środowisko – zdrowi mieszkańcy” współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

 

Uczestnicy festynu, oprócz zabawy i udziału w zajęciach artystycznych, oraz turyści, którzy przybyli w niedzielę do Podlesic mogli obejrzeć eksponaty w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, które stanowią część jurajskiej historii. Wielu turystów odwiedziło również rezerwat przyrody Góra Zborów.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Festyn Rodzinny w Podlesicach

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój