Podlesice.org.pl

Aktualności

18.09.2009

Szkoła Ochrony Obszarów Krasowych, Morawski Kras, 16-18 września 2009 r.

Wyjazd przedstawicieli instytucji wspólnie realizujących programy ochrony krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na Konferencję – Szkoła Ochrony Obszarów Krasowych, Morawski Kras, 16-18 września 2009 r.

Kategorie: Ochrona przyrody

Galeria: Szkoła Ochrony Obszarów Krasowych, Morawski Kras, 16-18 września 2009 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój