Podlesice.org.pl

Aktualności

23.09.2012

X ZLOT RODZIN ABSTYNENCKICH

      W niedzielę 23 września  2012 roku w kompleksie edukacyjnym Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury odbył się X Zlot Rodzin Abstynenckich. Współorganizatorem zlotu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Centrum Inicjatyw Lokalnych.

      Uczestnicy poznali walory przyrodnicze wyżyny krakowsko-częstochowskiej zwiedzając Rezerwat Przyrody Góra Zborów. W budynku Centrum każdy mógł zapoznać się z ekspozycją przyrodniczą oraz obejrzeć filmy edukacyjne. Nasi goście chętnie uczestniczyli w bezpłatnych warsztatach z ceramiki, które zyskały największe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

      Słoneczna pogoda umożliwiła rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek. Niepowtarzalną atmosferę podczas zlotu stworzył zespół Jur-Plus z Radomia . Dużą atrakcją na zakończenie imprezy był kurs tańca Zumba.

     Celem imprezy było promowanie abstynencji od alkoholu i narkotyków wśród członków Stowarzyszenia oraz osób popierających takie działania. Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy ,,Jedność” niesie pomoc ludziom uzależnionym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą rodzinną atmosferę.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Zlot abstynentów

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój