Podlesice.org.pl

Aktualności

04.10.2012

Wyjazd studialny do Rumunii

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza rolników oraz domowników gospodarstw rolnych do udziału w wyjeżdzie studialnym do Rumunii, organizowanym w ramach projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Więcej informacji w zakładce Dla rolników - Wyjazd studialny do Rumunii.

http://www.podlesice.org.pl/wyjazd-studialny-do-rumunii/

Kategorie: Dla rolników

Galeria: Rumunia

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój