Podlesice.org.pl

Aktualności

20.10.2009

Szkolenie dla rolników hodujących owce i kozy..., Podesice, 20 października 2009 r.

Szkolenie dla rolników hodujących owce i kozy oraz osób zainteresowanych taką działalnością – szkolenie realizowane w ramach projektu „Czynna ochrona siedlisk nieleśnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej”, dofinansowanego przez Fundację EkoFundusz (TMZZ jest finalistą XIII edycji konkursu na ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt); Podlesice, 20 października 2009 r.

Kategorie: Dla rolnikówOchrona przyrody

Galeria: Szkolenie dla rolników hodujących owce i kozy..., Podesice, 20 października 2009 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój