Podlesice.org.pl

Aktualności

21.10.2012

Zabezpieczamy Jaskinię Żabią i Wielkanocną

 

    W ubiegłym tygodniu w Podlesicach ruszyły prace zabezpieczające Jaskinię Żabią i Jaskinię Wielkanocną polegające na stworzeniu wokół każdego otworu wlotowego bariery w formie balustrady.

    Jaskinia Żabia została odkryta około  1944 roku  przez szpatowców z Podlesic (B. Kitę i braci Konarskich) podczas  wydobywania kalcytu. Stanowi ona ciekawe miejsce archeologiczne ze względu na znalezione tam brekcje kostne. Tworzą ją bryły kalcytu, wapienia i gliny, w której można znaleźć szczątki kostne. Ze względu na jej ukształtowanie, które ma formę studni o głębokości 11 metrów, konieczne jest stworzenie tam barierek ochronnych o całkowitej długości około 23 metrów i w odległości 1 metra od granic otworu wlotowego jaskini.  Jednak ze względu na ukształtowanie terenu wokół jaskini odległość ta będzie kształtować się zmiennie (+/- 50 cm).  Bariera zostanie osadzona na wkopanym w ziemie punktowym betonowym fundamencie, a także w pewnych miejscach za pomocą kotwienia do skały.  

    Z kolei Jaskinia Wielkanocna, położona niedaleko Piaseczna, również ma formę studni  o głębokości 12 metrów .  Dostępna jest wyłączanie przy użyciu sprzętu alpinistycznego.  Do tej pory wejście do jaskini było niezabezpieczone, dlatego zwiedzanie jej wlotu mogło stanowić zagrożenie dla turystów. Ze względu bezpieczeństwa Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej postanowiło zamontować balustradę o długości 16 metrów  w odległości 1 metra od granic otworu wlotowego jaskini. Montaż zostanie wykonany za pomocą kotwienia balustrady do skały, która znajduje się w podłożu. W tym celu należy wywiercić otwory w skale, w które następnie zamontowane zostaną metalowe rurki stanowiące podstawy bariery.

    Zarówno wokół Jaskini Żabiej jak i Wielkanocnej minimalna wysokość balustrady mierzona od powierzchni gruntu do poręczy będzie wynosić co najmniej 1,1 m. Ponadto na wysokości ok. 0,6 m zostanie zainstalowana poprzeczka wykonana z rurki metalowej. Barierka będzie zakończona drewnianą poręczą. Do wykonania zabezpieczeń, oprócz sprzętu budowlanego, niezbędne jest wykorzystanie sprzętu alpinistycznego zabezpieczającego przed upadkiem do otworu wlotowego jaskini. Pracę zabezpieczające w jaskiniach powinny zakończyć się w przyszłym miesiącu.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Zabezpieczamy Jaskinię Żabią i Wielkanocną

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój