Podlesice.org.pl

Aktualności

23.10.2012

Rumunia - pierwsze zdjęcia

    W niedzielę o godzinie 20.20 grupa 16 rolników i domowników gospodarstw rolnych udała się na kilkudniowy wyjazd studialny do Rumuni. Zakwalifikowano gospodarzy uczestniczących w czynnych zabiegach ochrony przyrody, prowadzących wypas owiec na terenie Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej. Wyjazd został zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej  w ramach projektu pn. ,,Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

    Wyjazd poprzedzony był spotkaniem w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach podczas, którego uczestnicy zostali poinformowani o programie wycieczki. Celem wyjazdu  jest pokazanie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków dla rolników prowadzących działalność w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, związaną z wykorzystywaniem zwierząt gospodarskich w czynnej ochronie zbiorowisk nieleśnych. Uczestnicyzwiedzają  gospodarstwa w regionie Maramuresz, w którym hodowane są owce, poznają rumuńskie gospodarstwa i wymieniają się doświadczeniami.

    Poniżej publikujemy kilka przesłanych prosto z Rumunii zdjęć.

 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Rumunia - pierwsze zdjęcia

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój