Podlesice.org.pl

Aktualności

08.11.2012

Kalendarz 2013

 

       Czas nieubłagalnie upływa i nim się ,, obejrzymy” zawita Nowy Rok. W związku z tym Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w ramach projektu ,,Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” wydało kalendarz na 2013 rok.

       Kalendarz zawiera 12  krajobrazów Rezerwatu Przyrody Góra Zborów, skał w Rzędkowicach, zalewu w Kostkowicach oraz innych widoków otaczającej nas przyrody. Wykonanie fotografii powierzono doświadczonemu fotografowi Panu Krzysztofowi Kamińskiemu. Zdjęcia wykonano z lotu ptaka, w różnych porach roku odzwierciedlając piękno Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej.

     Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odebrania bezpłatnego egzemplarza kalendarza w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Kalendarz 2013

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój