Podlesice.org.pl

Aktualności

23.11.2012

Aktywizacja Seniorów poprzez edukację historyczną

 

     21 listopada 2012 roku odbyła się kolejna wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w ramach programu ,,Aktywizacja Seniorów poprzez edukację historyczną”. Celem organizowanych spotakań jest edukacja i aktywizowanie osób starszych po 60 roku życia poprzez ich uczestnictwo w spotakniach, wyjazdach i seminariach o tematyce historycznej oraz zaangażownaiu ich w opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

     Tym razem seniorzy pod okiem doświadczonego przewodnika odwiedzali zapomniane miejsca historyczne w Łazach, Niegowonicach, Ryczowie, Smoleniu i Pilicy. Między innymi mogli odwiedzić cmentarz z I Wojny Światowej, Pomnik Mieszkańców pomordowanych przez Hitlerowców, mogiły powstańców. Z drugiej strony uczestnicy wycieczki zwiedzilili ważne miejsca pod względem przyrodniczym jakim jest Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. Ostatnim punktem był obiad w Pilicy i zwiedzenie istniejącego tam pałacu.

    Dzięki działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej osoby starsze, pogłębiają swoją wiedzę historyczną aktywnie spędzając czas, rozwijając również swój patriotyzm lokalny i narodowy. Kolejna wycieczka planowana jest 29 listopada m.in. do Żarek. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Aktywizacja Seniorów poprzez edukację historyczną

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój