Podlesice.org.pl

Aktualności

30.11.2012

Wycieczka dla Seniorów

 

     Wczoraj, 28 listopada 2012 roku, Seniorzy uczestniczyli w kolejnej wycieczce w ramach projektu ,,Aktywizacja Seniorów poprzez edukację historyczną”. W kwesti przypomnienia organizatorem spotkania było Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.  Tym razem uczestnicy poznali miejsca pamięci narodowej w Kotowicach, Leśniowie, Żarkach i Podlesicach.

     Kotowice to miejscowosć, gdzie znajduje się jeden z największych cmentarzów I wojny światowej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.  Jeszcze do niedawna było to zpapomniane miejsce  przez wszystkich. W zwiazku z tym projekt ma za zadanie rozwijanie szacunku do osób poległych za wolność i niepodległość narodu polskiego. Kolejnym punktem wycieczki był Leśniów, w którym znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. O tym szczególnym miejscu zwiedzającym informacji dostarczył Brat pełniący posługę w Sanktuarium. Następnym punktem szerzenia pamięci historycznej wśród osób starszych był Cmentarz Żydowski w Żarkach. Ostanim miejscem podczas wycieczki było zwiedzanie Centrum Dziedzicwa Przyrodniczego i Kulturowego  Jury w Podlesiach, w którym Seniorzy obejrzeli prezentację pod tytułem ,,Jaskinia – okno w przeszłość” oraz otrzymali pamiątkowy kalendarz z okolic Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Po wyczerpującej i pełnej wrażeń wycieczce uczestnicy zjedli obiad w Zajeździe Magda w Kroczycach i wrócili do Zawiercia.

     Program ,,Aktwizacja Seniorów poprzez edukację historyczną” ma na celu nie tylko organizowanie wycieczek w miejsca zapomniane pod względem historycznym, ale również zorganizowanie wernisażu zdjęć historycznych, wydanie publikacji oraz zorganiozwanie plenerowego festynu historycznego dla Seniorów.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Wycieczka dla Seniorów

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój