Podlesice.org.pl

Aktualności

04.12.2012

I Forum Seniorów

 

     Dzisiaj, 4 grudnia 2012 roku, w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbyło się pierwsze  Forum Seniorów. Inicjatorem spotkania było Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia.

    Celem konferencji było przekazanie uczetnikom informacji na temat pozyskiwania grantów na rozwój ich działalnośći, ze szczególnym uwzględnieniem Fuduszu Inijatyw Lokalnych oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Pan Janusz Bieńkowski, Prezes Centrum Inicjatyw Loklanych, zapoznał gości z działalnością jego organizacji dostarczając jednocześnie informacji na temat możliwości dalszego rozwoju Seniorów na terenie powiatu zawierciańskiego.  Przytoczono kilka ostatnich projektów CILu jak np. wyjzad Seniorów w Bieszczady czy szkolenia dla strażaków w Ustroniu, które wzbudziły duże zainteresowanie wobez zebranych gości.  Wśród uczestników byli między innymi przedstwiciele:  Straży Pożarnej z Pilicy, Uniwersytetu III Wieku z Zawiercia i Łaz, Koła Gospodyń Wiejskich z Kostkowic, Związku Emerytów i Rencistów z Siewierza, Sekcji Emerytów i Rencistów Nauczycieli ze Szczekocin.

    Uczestniczący w forum Seniorzy jak również ich przedstawiciele stwierdzili, że zorganizowane zebranie dostarczyło im nowych wiadomości jednocześnie pogłębiając ich wiedzę jak również zachęciło do dalszego rozwoju swoich organizacji. Partnerem spotkania było Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, które udostępniło sale w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: I Forum Seniorów

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój