Podlesice.org.pl

Aktualności

04.12.2012

Dwudniowe szkolenie dla osób zainteresowanych hodowlą owiec i kóz

    Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zaprasza osoby zainteresowane tematyką hodowli owiec i kóz, w tym rasy okluskiej, dobrostanem zwierząt i ich roli w utrzymaniu muraw kserotermicznych oraz ekonomiką hodowli w ramach projektu pn. Ochrona i racjnalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

    Więcej informacji w zakładce dla rolników - szkolenia. 

Kategorie: Dla rolnikówSzkolenie dla osób zainteresowanych hodowlą owiec i kóz
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój