Podlesice.org.pl

Aktualności

06.12.2012

Lapidarium – wystawa typowych skał z obszaru Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej

 

       Wzdłuż drogi gruntowej prowadzącej do Jaskini Głębokiej powstało lapidarium. Pomysłodawcą było Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.  Prace wykonano w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

         Wykonane laipdarium obejmuje ekspozycję 15 bloków skalnych wraz z komentarzem naukowym przygotowanym przez dr hab. Michała Gradzińskiego z Uniwersytetu Jagielońskiego.  Opisy zamieszczone są na specjalnie przygotowanych do tego tablicach. Kamienie ustawiono w kolejności od najstarszych do najmłodszych okazów.  Okazy skalne prezentowane przed terenem Rezerwatu Przyrody Góra Zborów cechują się wyraźną odmiennością litologiczną (tekstura, struktura, wielkość i kształt ziarna, barwa, skamieniałości).  Zostały tu umieszczone najbardziej charakterystyczne skały budujące Jurę Krakowsko-Częstochowską. Zalicza się do nich wapienie: skrasowiałe wapienie jurajskie, dolomit, rydacyt, konkrecje syderytowe, wapień piaszczysty, wapień marglisty, wapień gąbkowo-mikrobialny, wapień z krzemieniami, wapień ziarnisty, skrasowiały wapień jurajski i granitowy głaz narzutowy. Główną część lapidarium stanowią wybrane bloki typowych odmian wapieni jury górnej powstałych około 163-157 mln lat temu.

                 Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji  prezentującej  wapienie Jury Krakowsko-Częstochowskiej  oraz specyficzne cechy ich wietrzenia.

   Lapidarium można oglądać przez cały rok. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Lapidarium – wystawa typowych skał z obszaru Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój