Podlesice.org.pl

Aktualności

14.12.2012

Koniec szkolenia z hodowli owiec i kóz

 

     W dniach 11-12 grudnia 2012 roku w budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbyło się dwudniowe szkolenie związane z hodowlą owiec i kóz. Spotkanie zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

     Szkolenie miało dwojaki charakter. Pierwszy dzień był teoretyczny, a drugi praktyczny. Prowadzącym zajęcia był pan Józef Perczak ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Częstochowy. Uczestnicy zapoznali się między innymi z tematami: znaczenie produkcyjne chowu owiec i kóz w Polsce i województwie śląskim w celu ochrony muraw kserotermicznych; prezentacja rodzimych ras owiec i kóz ze szczególnym uwzględnieniem owcy olkuskiej; programy rolnośrodowiskowe; zasady i wymogi prowadzenia dokumentacji w chowie owiec i kóz; dochodowość  produkcji owczarskiej i koziarskiej oraz  przykłady uzyskiwania  dodatkowych źródeł przychodów; zabiegi pielęgnacyjne w chowie owiec i kóz.                     

      12 grudnia 2012 roku osoby uczestniczące w szkoleniu zwiedzili dwa gospodarstwa rolne, w których hodowane są owce i kozy. Każdy mógł zobaczyć jak wygląda takie gospodarstwo, praktycznie zapoznać się z dobrostanem zwierząt oraz zgłębić wiedzę z zakresu przetwórstwa mleka i sera.  

     Dzięki działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej osoby uczestniczące w dwudniowym szkoleniu poszerzyły swoją wiedzę na temat hodowli owiec i kóz. Warto też wspomnieć, że w szkoleniu uczestniczyło również parę młodych osób, które były zainteresowane prezentowaną tematyką. Wszystkim uczestnikom przygotowano materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz transport.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Koniec szkolenia z hodowli owiec i kóz

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój