Podlesice.org.pl

Aktualności

16.01.2013

Szlak narciarstwa biegowego

 

           W Podlesicach tuż obok budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury powstał szlak narciarstwa biegowego. Trasę wytyczono w ramach  projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

         Początek wytyczonego szlaku dla narciarzy biegowych ma miejsce na parkingu obok budynku Centrum. Łączna długość trasy to 15 kilometrów przebiegająca wzdłuż malowniczych terenów Ostoi Kroczyckiej i miejsc przyległych do niej. Na trasie umieszczono 4 tablice informacyjne zawiercające mapę szkalu.

          Oznakowanie szlaku narciarskiego stanowią trzy poziome stykające się paski: zewnętrzne  w kolorze pomarańczowym, a środkowy w kolorze czarnym namalowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych.

         Wszystkich miłośników nart biegowych oraz osoby zainteresowane tą dyscypliną sportu zapraszamy do Podlesic. Narty biegowe to nie tylko sposób na zdrowy i aktywny wypoczynek, ale również pełny relaks na łonie natury i miłe wspominanie zimy w Podlesicach.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Szlak narciarstwa biegowego

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój