Podlesice.org.pl

Aktualności

11.02.2013

Maksym Pięta - nowy Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach

     Maksym Pięta - sam o sobie mówi, że jest człowiekiem zabieganym, dla którego doba mogłaby trwać co najmniej dwa razy dłużej niż przewidują to bezwzględne wskazówki zegara.

     Prywatnie - w mieście, z którego pochodzi uważany za społecznika, zaangażowanego w sprawy najbliższe ludziom. Od najmłodszych lat aktywnie biorący udział w życiu miasta, pierw jako harcerz, członek samorządu uczniowskiego, później lektor, uczestnik licznych debat oksfordzkich organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławkowa, członek kabaretu i sekcji teatralnej MOK, sympatyk Towarzystwa Miłośników Sławkowa, następnie przewodnik i organizator licznych grup wycieczkowych i pielgrzymkowych, a od ponad 3 lat jako Wielki Rycerz w Zakonie Rycerzy Kolumba.

    Zawodowo i hobbystycznie - przyrodnik. Przyroda i obcowanie z nią to pasja jego życia. Już od czasów nauki w liceum interesujący się ornitologią i kolekcjonowaniem skamieniałości. Studia na Wydziale Biologii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przyniosły ugruntowaną wiedzę w zakresie biologii, geologii i ochrony przyrody. Autor pracy magisterskiej na temat procesów krasowych prowadzących do powstawania żłobków krasowych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Swoje doświadczenie zdobywał w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie, a także przez kilka lat jako pracownik firmy projektowej, zajmującej się opracowywaniem Planów Ochrony dla obszarów chronionych i Lasów Państwowych. Prowadził inwentaryzacje przyrodnicze w kilkunastu rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, jak i na kilku obszarach Natura 2000. Jest autorem i współautorem Planów Ochrony dla Parków Krajobrazowych, Narodowych, Rezerwatów Przyrody, Obszarów Natura 2000, ekspertyz przyrodniczych, czy artykułów w prasie botanicznej. W ubiegłym roku prowadził i koordynował prace związane z inwentaryzacją fauny w Tatrzańskim Parku Narodowym. Brał udział w licznych szkoleniach i projektach proekologicznych. Razem z żoną i Panią Dr. Anną Drozdowicz opisał kilka nowych dla Ojcowskiego Parku Narodowego gatunków śluzowców. Członek Stowarzyszenia Ptaki Polskie.

    Uwielbia wycieczki piesze i rowerowe, samotne wyprawy zarówno te w wysokie góry, jak i te najzwyczajniejsze do lasu. Chętnie podejmuje niekonwencjonalne decyzje, nie boi się nowych wyzwań. Wszędzie szuka możliwości współpracy i wypracowania "złotej zasady".

     Od lipca 2012 roku związany swoją działalnością z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, gdzie w ramach projektu Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów, prowadzi badania ornitologiczne. Pełni także funkcje specjalisty ds. ochrony przyrody.
Od dnia 1 lutego 2013 roku objął funkcję Dyrektora Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój