Podlesice.org.pl

Aktualności

11.02.2013

Przedłużenie umowy partnerskiej pomiędzy TMZZ a Gminą Kroczyce

 

     W ubiegłym tygodniu została przedłużona umowa partnerska pomiędzy TMZZ a Gminą Kroczyce podpisana 27 lipca 2012 roku. W imieniu TMZZ umowę podpisali Wiceprezesi Jacek Panek i Paweł Abucki. Natomiast Gminę Kroczyce reprezentował Wójt Stefan Pantak. Porozumienie miało na celu obniżenie opłat za wstęp na tereny administrowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej  oraz umożliwienie bezpłatnego wejścia Jurajskiej Grupie GOPR na te tereny.

     Zgodnie z obowiązującą umową bilety wstępu na teren Rezerwatu Przyrody Góra Zborów będą w cenie 2 zł. Trwające już ponad pół roku porozumienie służy rozwojowi ruchu turystycznego i promowaniu Gminy Kroczyce.  Umożliwia turystom za niewielką opłatą zwiedzanie ścieżki przyrodniczej, poznanie walorów przyrodniczych gminy Kroczyce oraz zebranie informacji na temat wypasu owiec i kóz.  Przedłużenie umowy partnerskiej wiąże się również z aneksowaniem umowy dzierżawy działek, należących do Gminy Kroczyce. Dzięki dzierżawie  Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej kontynuować  będzie wypas zwierząt gospodarskich na terenie Rezerwatu Przyrody Góra Zborów.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój