Podlesice.org.pl

Aktualności

17.02.2013

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

 

     W środę, 13 lutego 2012 roku, w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu odbyły się obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Spotkanie miało na celu przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej TMZZ za 2012rok oraz wybór nowego Prezesa i członka Zarządu TMZZ.

     W sumie na Walne Zebranie przybyło 75 członków i większością głosów wybrało Pana Jacka Matusiewicza na nowego Prezesa TMZZ. Z kolei członkiem zarządu został Pan Janusz Bieńkowski, który  będzie pełnił funkcję skarbnika.  W Zarządzie bez zmian zasiadają: Wiceprezes Paweł Abucki, Jacek Panek oraz Sekretarz Maciej Świderski.

     Jednym z punktów zebrania było głosowanie za przyjęciem TMZZ do Jurajskiej Organizacji Turystycznej. Członkowie prawie jednogłośnie stwierdzili chęć dołączenie do JOT. Od tej pory zarówno Jurajska Organizacja Turystyczna, jak również TMZZ mają za zadanie podejmować działania mające na celu zwiększenie liczby turystów oraz rozwój działalności turystycznej na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój