Podlesice.org.pl

Aktualności

03.03.2013

Lekcja języka angielskiego w CDPiKJ

 

        W budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach w sobotę, 2.03.2013, odbyły się zajęcia dla uczniów Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza  Kościuszki  z Zawiercia w ramach programu Lifelong Learning Comenius w latach 2012-2014 (projekt ekologiczny HELP - Harmonia dla ziemi, życia i ludzi). Niewielka grupa gimnazjalistów udała się ścieżką edukacyjną na teren Rezerwatu Przyrody Góra Zborów, następnie wróciła do Centrum aby przystąpić do pracy.

       Celem spotkania było stworzenie jak najwięcej słów związanych z ekologią zarówno w języku polskim jak i w angielskim.  W projekce uczesticzą szkoły z Rumunii, Turcji, Francji, Słowenii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Malty. Na koniec projektu wszystkcy uczestnicy spotkają się i wspólnie stworzą słownik ekologiczny po angielsku i w swoim języku narodowym.

Uczniowie którzy przyjechali do Podlesic, uczestniczyli w krótkim quizie na temat  Rezerwatu Przyrody Góra Zborów zorganizowanym przez przewodnika Pana Wojtka Latacza. Zwycięzca zdobył nagrodę, pomarańczowy kubek.

       Głównym celem projektu edukacyjnego HELP jest zwiększenie zainteresowania uczniów w zakresie ekologii, świadomości ekologicznej i czystej Europy. W ramach licznych zajęć przewidziane są debaty na temat zanieczyszczeń, warstwy ozonowej, uzdatniania wody, gospodarki odpadami, turystyki i zrównoważonego rozwoju, elektroniki i środowiska, szkodliwości narkotyków/alkoholu/tytoniu, roślin genetycznie zmodyfikowanych i zdrowej żywności.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Lekcja języka angielskiego w CDPiKJ

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój