Podlesice.org.pl

Aktualności

04.04.2013

Przedłużenie procesu rekrutacji na wyjazd studialny do Szwajcarii

    Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej przedłuża termin rekrutacji wyjazdu studialnego do Szwajcarii dla rolników oraz domowników gospodarstw rolnych, organizowanego w ramach projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

    Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go drogą mailową (na adres: tmzz@tmzz.zawiercie.eu) lub bezpośrednio w wersji papierowej złożyć w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, ul. Piastowska 1, Zawiercie (w godzinach 8-16) lub w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, Podlesice 83 ( w godzinach 9-17) do dnia 9 kwietnia 2013 roku do godziny 13.00.

        Więcej informacji w zakładce Dla rolników - Wyjazd Studialny do Szwajcarii: http://www.podlesice.org.pl/wyjazd-studialny-do-szwajcarii/

 

Zmianie uległ punkt III. Warunki uczestnictwa regulaminu rekrutacji i udziału w wyjeździe studialnym do Szwajcarii.

Wprowadzony dodatkowy zapis, że z 1 gospodartwa rolnego mogą wziąć udział w wyjeździe maksymalnie 2 osoby.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój