Podlesice.org.pl

Aktualności

22.04.2013

Badania w jaskiniach

 

     W ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 rozpoczęły się badania naukowe związane ze sporządzeniem dokumentacji inwentaryzującej siedliska priorytetowe wraz z wykonaniem dokumentacji inwentaryzującej zasoby przyrodnicze w 12 jaskiniach.

W ramach projektu prowadzone będą badania:

1.      Paleontologiczne polegające na przeprowadzeniu badań polegających na  identyfikacji szczątków kostnych i innych fragmentów fauny kopalnej występującej na powierzchni osadów w danej jaskini. Waloryzacja przyrodnicza jaskini w zakresie wartości paleontologicznej osadów.

2.       Archeologiczne mające na celu stwierdzenie i identyfikacje ewentualnych materiałów archeologicznych na powierzchni osadów danej jaskini oraz przeprowadzenie badań w zakresie opisu i waloryzacji namulisk jaskiniowych.

3.      Geologiczne, które określą litologię skał, w których jaskinia jest rozwinięta; uwarunkowania litologiczne i strukturalne powstania jaskini; charakterystykę osadów wewnętrznych (namulisk i nacieków jaskiniowych).

4.      Geomorfologiczne tworzące opis geomorfologiczny jaskini, a w szczególności zachowane formy korozyjne świadczące o warunkach rozwoju jaskini.

5.      Chiropterologiczne mające stworzyć dokładny spis hibernujących gatunków nietoperzy (ilość osobników reprezentujących poszczególne gatunki), określenie obszarów (części jaskiń) szczególnie cennych dla chiropterofauny.

     Pierwszym etapem prac jest przeprowadzenie badań naukowych, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji inwentaryzującej i waloryzującej siedliska przyrodnicze.

Wyżej wymienione badania mają zostać wykonane w następujących jaskiniach:

1.      Jaskinia Piętrowa Szczelina;

2.      Jaskinia Kroczycka;

3.      Jaskinia Berkowa;

4.      Jaskinia Żabia;

5.      Jaskinia Studnia Szpatowców;

6.      Jaskinia Sulmowa;

7.      Jaskinia w Dziadowej Skale;

8.      Jaskinia Wielkanocna;

9.      Jaskinia Piaskowa;

10.  „Nowo odkryta” jaskinia na Górze Zborów;

11.  Jaskinia Kamiennego Gradu;

12.  Jaskinia Dupicka Pochylnia.

     W miniony piątek odbyło się pierwsze spotkanie naukowców z Krakowa działających pod kierownictwem dr hab. Michała Gradzińskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli odkrywcy i badacze wielu jaskiń na jurze w tym K. Mazik z zespołem, a także dyrektor Centrum M. Pięta, którzy odwiedzili jaskinię Studnia Szpatowców i Żabią, a także podjęli dyskusję o ochronie jaskiń na jurze.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Badania w jaskiniach

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój