Podlesice.org.pl

Aktualności

23.04.2013

Wyjazd studialny do Szwajcarii

 

   Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej w dniach 14-19 kwietnia 2013 roku zorganizowało wyjazd studialny dla rolników oraz domowników gospodarstw rolnych do Szwajcarii w ramach projektu pn. Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu Góra Zborów, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Celem wyjazdu miało być pokazanie możliwości pozyskiwania dodatkowych środków dla rolników prowadzących działalność w Polsce, w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, związaną z wykorzystywaniem zwierząt gospodarskich w czynnej ochronie zbiorowisk nieleśnych oraz podniesienie wiedzy uczestników w zakresie dobrych praktyk i wymiany doświadczeń.

    Zgodnie z założeniami rolnicy oraz domownicy gospodarstw rolnych zwiedzili trzy duże farmy specjalizujące się w hodowli owiec i kóz.  Pierwsze gospodarstwo, Fromagerie de Monible, zajmowało 45 ha, a w tym tylko 15% terenu stanowiło gospodarstwo ekologiczne. Właściciel gospodarstwa pokazał uczestnikom wycieczki proces produkcji sera oraz dokładnie oprowadził po farmie. Podczas kilkugodzinnego zwiedzania zarówno właściciel gospodarstwa jak i rolnicy z Polski mogli wymienić się doświadczeniami i znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania. Drugie gospodarstwo, La Sapalet, było zdecydowanie większe, ponieważ zajmowało aż 500 ha i mieściło się w Rossiniere. Właściciel farmy zajmował się głównie hodowlą owiec, a miał ich 560 sztuk. Posiadał również kozy i krowy, lecz już w mniejszej ilości. Ciekawostką było opowiedzenie o produkcji jogurtów, a następnie ich skosztowanie.  Ostatnia farma, Emscha, mieszcząca się w Entelbuch również specjalizowała się w hodowli owiec. Posiadała  240 owiec na 30 ha gospodarstwie. 

   Podczas zwiedzania szwajcarskich farm uczestnicy wycieczki szczegółowo poznali proces produkcji sera owczego, koziego i krowiego oraz ich redystrybucję na inne tereny.  Dowiedzieli się o dopłatach jakie dostają rolnicy ze Szwajcarii od państwa, zapoznali się z  hodowlą  zwierząt oraz poznali  specjalistyczne maszyny rolnicze używane w Szwajcarii.  Podczas każdego zwiedzania gospodarze farm pokazali swoją gościnność przygotowując poczęstunek składający się ze wszystkich rodzajów sera, chleba i jogurtów. Co więcej jeden z gospodarzy poczęstował swoich gości sokiem jabłkowym własnej produkcji, co okazało się prawdziwym rarytasem. Podczas wyjazdu jeden z rolników również zakupił specjalistyczne nożyce do racic twierdząc, że w Polsce nie można ich dostać. Szwajcarscy gospodarze przekazali kontakty do firm, gdzie specjalistyczny sprzęt można kupić. Często polscy rolnicy wymieniali się e-mailami z szwajcarskimi gospodarzami, by w przyszłości wymieniać się swoimi doświadczeniami i utrzymywać międzynarodowy kontakt.

   W wolnym czasie, w obecności przewodnika, uczestnicy zwiedzali najpiękniejsze zakątki Szwajcarii do których należą: starówka w St. Gallen, stolica Szwajcarii Berno, Montreux, zwiedzanie najsłynniejszego w Szwajcarii zamku Chillon, Entlebuch oraz Lucerne.

   Ponadto wszystkim uczestnikom został zapewniony nocleg oraz wyżywienie. Miejsce noclegowe w miejscowości Lowen również nie było przypadkowe, gdyż znajdowały się tam gospodarstwa rolne. W wolnej chwili pod okiem przewodnika, pana Jarosława Wróblewskiego, można było zwiedzić sąsiadujące gospodarstwa rolne.

  Jeden z uczestników podsumował wyjazd twierdząc, że TMZZ dokonało ,,bardzo dobrego doboru gospodarstw (farm), które przekazały nam zdobytą wiedzę”. Inny powiedział, że ,,bardzo dużo dowiedział się o owcach i problemach z tych związanych”. Polscy rolnicy przede wszystkim podkreślali, że bardzo cenne były rozmowy z gospodarzami. Pokazano im procesy produkcji sera, informacje o obcinaniu racic, sposoby żywienia zwierząt i  gospodarowania na fermie.

   Podczas wyjazdu studialnego do Szwajcarii wzrosła wiedza rolników oraz domowników gospodarstw rolnych na temat czynnych zabiegów ochrony zbiorowisk nieleśnych. Uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że wyjazd spełnił ich oczekiwania. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Wyjazd studialny do Szwajcarii

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój