Podlesice.org.pl

Aktualności

13.05.2013

Kurs dla przewodników po Jaskini Głębokiej zakończony

 

    W sobotę, 11 maja 2013 roku, w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbył się kurs dla przewodników po Jaskini Głębokiej. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Siedlisk Natura 2000 Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Uczestniczyło w nim 25 osób.

    Szkolenie prowadzone przez dr Jana Macieja Wagę było podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Podczas teorii uczestnicy dowiedzieli się o genezie powstania Jaskini Głębokiej, jej walorach turystycznych, szacie naciekowej i licznych atrakcjach turystycznych. Następnie  w części praktycznej uczestnicy udali się do Jaskini Głębokiej aby omówić trasę turystyczną i prezentowaną ekspozycję oraz walory przyrodnicze jaskini. Wszyscy mieli założone kaski chroniące głowę przed uderzeniem o strop. Będzie się to również praktykować podczas oprowadzania grup zorganizowanych i indywidualnych. Kurs zakończył się testem wiedzy, a każdy kursant otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz legitymację przewodnika po Jaskini Głębokiej.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Kurs dla przewodników po Jaskini Głębokiej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój