Podlesice.org.pl

Aktualności

26.05.2013

Festyn dla Seniorów

     Na zakończenie projektu ,,Z historią za pan brat” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zorganizowano festyn dla Seniorów w Podlesicach. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w formie wspierania realizacji zadania publicznego.

    W ramach kilkugodzinnego spotkania uczestnicy obejrzeli filmy przyrodnicze, dowiedzieli się o działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, a także udali się na spacer po rezerwacie Przyrody Góra Zborów. Prawdziwą atrakcją okazało się zwiedzanie Jaskini Głębokiej pod przewodnictwem instruktora. Po wyczerpującym spacerze Seniorom został zorganizowany poczęstunek oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Całej grupie został zapewniony bezpłatny przewóz na trasie Zawiercie-Podlesice. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.

    W ramach przypomnienia projekt ,,Z historią za pan brat” przeznaczony był dla osób starszych. Głównym celem projektu była edukacja i aktywizowanie osób starszych po 60 roku życia poprzez ich uczestnictwo w spotkaniach, wyjazdach i seminariach o tematyce historycznej oraz zaangażowanie ich w opiekę nad miejscami pamięci narodowej. Ponad to w ramach trwającego programu wydano dwie publikacje: Piotra i Krzysztofa Orman ,,Jura 1914. Śladami Wielkiej Wojny na Jurze” oraz Macieja Świderskiego ,,Śladami tradycji przemysłowych Ziemi Zawierciańskiej”.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Festyn dla Seniorów

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój