Podlesice.org.pl

Aktualności

02.06.2013

Jaskinia Głęboka

Po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska a Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, 1 czerwca 2013 roku w Podlesicach oficjalnie otworzono Jaskinię Głęboką. Przedmiotem porozumienia jest opieka nad rezerwatem przyrody Góra Zborów, w tym nad Jaskinią Głęboką, w zakresie jego udostępnienia do ruchu pieszego oraz realizacji działań ochronny czynnej. W imieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska porozumienie podpisał Pan Dyrektor Bernard Błaszczyk, a w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej Prezes Jacek Matusiewicz. W ramach podpisanego porozumienia TMZZ będzie sprawowało opiekę nad jaskinią.

W oficjalnej ceremonii otwarcia jaskini uczestniczyli między innymi: Prezes Zarządu TMZZ –Pan Jacek Matusiewicz, Starosta Powiatu Zawierciańskiego – Pan Rafał Krupa, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Pan Marek Broda, przedstawiciele środowiska naukowego, wspinaczkowego i lokalnego biznesu. Przewodnikiem był Wiceprezes TMZZ Pan Jacek Panek oraz Dr Tomasz Postawa.

Zwiedzanie ekspozycji w Jaskini Głębokiej należy zgłosić w recepcji budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Informacje dotyczące Jaskini Głębokiej można znaleźć na stroniehttp://podlesice.org.pl/jaskinia-gleboka/ lub uzyskać pod numerem telefonu 343337474; 730702056.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Jaskinia Głęboka

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój