Podlesice.org.pl

Aktualności

23.06.2013

Zmiany w TMZZ

 

    17 czerwca 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. W związku z wcześniejszą rezygnacją Wiceprezesa Pana Pawła Abuckiego i Skarbnika Pana Janusza Bieńkowskiego konieczne było uzupełnienie składu członków Zarządu.

   Na zebranie przyszło 71 członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej spośród których wyłoniono nowe władze TMZZ. Wiceprezesem została Pani Joanna Piątek mająca duże doświadczenie zawodowe w zarządzaniu. Skarbnikiem został Pan Tadeusz Modlasiński, który z kolei prowadzi własną firmę oraz jest członkiem zarządu Polskiego Związku Hodowców Owiec. Obie kandydatury uzyskały jednakową liczbę głosów i zostały wybrane zwykłą większością głosów podczas jawnego głosowania.

    Poza wyborem nowych członków przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania oraz uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej została Pani Anna Pilarczyk -  Sprycha. Co więcej przyjęto sprawozdanie merytoryczne za okres 1.01.2013 – 31.12.2012; przyjęto sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2012 – 31.12.2012 oraz udzielono absolutorium Członkom Zarządu TMZZ.

   Na zakończenie odbyła się dyskusja podczas, której każdy z zaproszonych gości mógł zabrać głos, a przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki obrad.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Zmiany w TMZZ

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój