Podlesice.org.pl

Aktualności

14.07.2013

Informacja dla wspinaczy

Ważna informacja dla wspinaczy!

Ze względu na prowadzony wypas zwierząt gospodarskich na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów w dniach 14-19 lipca 2013 roku pasmo skał od Młynarza do Kaskad będzie wyłączone z ruchu wspinaczkowego. 

Informacja dotycząca lokalizacji stada owiec udzielana jest przez pracowników Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach 83 lub pod numerem telefonu 343337474; 730702056.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój