Podlesice.org.pl

Aktualności

26.07.2013

Pomoc przy usuwaniu podrostów

     Od początku lipca bieżącego roku rozpoczęła się intensywna współpraca pomiędzy  Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury a Zakładem Poprawczym  i Schroniskiem dla Nieletnich z Zawiercia. Regularnie raz w tygodniu wychowankowie Zakładu Poprawczego przyjeżdżają do Podlesic aby pomagać w  usuwaniu podrostów leszczyn na terenie rezerwatu przyrody Góra Zborów.  Celem ich ciężkiej pracy jest ochrona muraw kserotermicznych i zachowanie bioróżnorodności na tych terenach.

     Pomysł usuwania podrostów pojawił się na początku tego roku kiedy dziewczęta przyjechały na bezpłatne warsztaty z zakresu tkactwa i filcowania. Udały się też ścieżką edukacyjno-przyrodniczą po rezerwacie przyrody Góra Zborów. Spacer oraz wspólnie spędzony czas w Podlesicach tak się spodobały wychowanką i wychowawcą że postanowili pomagać pracownikom TMZZ w pracy na terenie rezerwatu.

     Do tej pory dziewczęta usunęły niepotrzebną roślinność przy czerwonym szlaku „Orlich Gniazd”. Choć jak same twierdzą ,,jest to syzyfowa praca” to zawsze chętnie przyjeżdżają do Podlesic, by pomóc w ochronie przyrody.  

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój