Podlesice.org.pl

Aktualności

14.08.2013

Przewodniki i mapy

     W budynku Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach sprzedawane są mapy i przewodniki z terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na zgłaszane przez turystów duże zainteresowanie Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej postanowiło poszerzyć swoją ofertę i wprowadzić do sprzedaży nowe mapy i przewodniki. Od tej pory w Podlesicach można nabyć:

1.      Atlas Rowerowy - w atlasie zaprezentowano 30 tras, w tym Jurajski Szlak Rowerowy ,,Orlich Gniazd". Wszystkie trasy poza szlakiem ,,Orlich Gniazd" stanowią propozycję 3-5 godzinnych wycieczek na pętli, zaczynających się i kończących się w tym samym miejscu. Poszczególne trasy zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić zwiedzanie wszystkich gmin wchodzących w skład Związku Gmin Jurajskich. W gminach, w których występuje szczególne nagromadzenie atrakcji turystycznych wyznaczono nawet po kilka tras.

2.      Jurajskie niespodzianki – w przewodniku tym każda z gmin ZGJ prezentowana jest podobnie. Krótkie i bardziej rozbudowane informacje przedstawiają ich przyrodę, zabytki, legendy, miejscowe specjały, oryginalne pamiątki oraz najciekawsze imprezy. Jego szatę graficzną stanowi blisko 400 zdjęć oraz dwie mapki. Na końcu zamieszczony został krótki informator turystyczny z przydatnymi adresami.

3.      Szlak Orlich Gniazd – to przewodnik turystczny wydany przez Związek Gmin Jurajskich prezentujący krótki opis zamków i strażnic jurajskich znajdujących się na Szlaku Orlich Gniazd. Można tam znaleźć namiary na bazę noclegową.

4.      Jurajskie legendy i historie – to książka dedykowana szczególnie dzieciom, gdyż każda legenda zawiera kolorowankę.

5.      Orle Gniazda. Szlakiem Jurajskich Warowni – zawiera krótkie opisy zamków i strażnic w Olsztynie, Suliszowicach, Ostrężniku, Przewodziszowicach, Łutowcu, Mirowie, Bobolicach, Morsko, Siewierzu, Ogrodzieńcu, Pilicy, Udorzu, Smoleniu, Ryczowie, Bydlinie, Będzinie, Sławkowie, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Ojcowie, Biaym Kościele, Korzkiewicach, Lipowcu, Tenczynie i Krakowie.

6.      Zamki Jury i okolice – wydanie mające na celu zachęcenie czytelników do poznania ciekawych okolic Jury Krakowsko-Częstochowskiej – magicznych miejsc, które koniecznie trzeba zobaczyć.

7.      Jura kraina przygody – przewodnik ten powstał na zlecenie ZGJ i prezentuje tereny 36 gmin, które są członkami tej organizacji. Ponadto zawarty jest informator turystyczny.

8.      Mapy Jury Krakowsko-Częstochowskiej w skali 1:50 000 lub 1:100 000.

9.      Mapa Góra Zborów i okolice w skali 1: 15 000.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Przewodniki i mapy

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój