Podlesice.org.pl

Aktualności

21.08.2013

Obchody 70-tej rocznicy getta w Zawierciu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej ma zaszczyt zaprosić mieszkańców powiatu zawierciańskiego i okolic do uczestnictwa w obchodach70-tej rocznicy likwidacji getta w Zawierciu, które będą miały miejsce w dniu 29.08.2013 r.

  

 

Program obchodów

I Część

Godz. 10:00 - 10:15 - Uroczyste otwarcie obchodów na placu J. Dąbrowskiego (Nowym Rynku) - Powitanie gości i przemówienie Prezydenta Miasta Zawiercie.

Godz. 10:15 -  10:30 - Przemówienie przedstawiciela zaproszonych gości   Ariela Yahalomi

Godz. 10:35 -  10:40 - Przygotowanie do rozpoczęcia Marszu Pamięci

Godz. 10:45 - 11:15 - Marsz Pamięci z Placu J. Dąbrowskiego na ul. Marszałkowską, ul. 3 Maja na Dworzec PKP - Peron 1

Godz. 11:20 - 12:00 - Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej żydowskie ofiary Holocaustu. Składanie wiązanek i zapalenie zniczy. Symboliczne kwiaty rzucane na tory

Godz. 12:15 - Zwiedzanie cmentarza i miasta dla chętnych gości. Na cmentarzu złożenie wieńców i modlitwa

Godz. 13:30 -  14:30 - Obiad dla gości z władzami miasta.

 

II Część - Miejski Ośrodek Kultury "Centrum", ul. Piastowska 1, Zawiercie

Godz. 17:00 - 17:05 - Rozpoczęcie II części obchodów w MOK s.203

Godz. 17:05 - Program artystyczny uczniów i nauczycieli przygotowany przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I Stopnia im.  L. Dimant; Występ Pani Marty Guzek

 

Relacje:

 - Świadków: Hedva Gil   i  Ariel Yahalomi

 - Anny Sucheckiej - Otto  córki Adolfa Otto, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata

- Dr Danuty Hawel -  Dziecka Holocaustu

- Przemówienie przedstawiciela II Generacji

Godz. 19:00 - Podsumowanie i zakończenie uroczystości

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój