Podlesice.org.pl

Aktualności

24.08.2013

Zliczanie nietoperzy w Jaskini Głębokiej

    W ubiegłym tygodniu do Podlesic przyjechał  chiropterolog  z krakowskiej Państwowej  Akademii Nauk. Celem jego wizyty było zliczanie nietoperzy zamieszkujących w Jaskini Głębokiej, która stanowi siedlisko wielu organizmów żywych.  Z jego obliczeń wynika, że w samej jaskini przebywa około 50 nietoperzy takich jak: Nocek duży (Myotis myotis), Nocek Natterera (Myotis nattereri), Gacek brunatny (Plecotus auritus), Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros)  i Nocek rudy (Myotis daubentonii). Przypuszcza się, że na całym rezerwacie przyrody Góra Zborów jest blisko 1000 nietoperzy.

    Obecnie rozpoczął się okres godowy nietoperzy. Na przykład samce z rodziny gacek brunatny i nocek duży zwykle zamieszkują kryjówkę godową i terytorium wokół niej. Samice z kolei przyłączają się do samca tylko na czas kopulacji. Gody kończą się zazwyczaj jesienią, choć niektóre gacki kontynuują je również zimą i wiosną. Nietoperz z rodziny nocków rozpoczyna swe gody późną jesienią i zimą. Samce poszukują śpiących samic wykorzystując to samo schronienie zimowe. Nie mają one szczegółowo określonych zwyczajów godowych i terytoriów. U większości gacków do zapłodnienia komórki jajowej dochodzi dopiero na wiosnę, ponieważ zarodek nie mógłby rozwijać się zimą kiedy samica nie żeruje i znajduje się w stanie hibernacji. Co więcej młode nietoperze nie byłyby w stanie przeżyć zimą.

   Nietoperze są to jedyne ssaki, które poruszają  się lotem aktywnym. W Polsce żyje  25 gatunków  i wszystkie podlegają ochronie gatunkowej na podstawie ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004, nr 92, poz. 880) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004, nr 220, poz. 2237).

   Wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Jaskini Głębokiej są owadożerne, a ich obecność świadczy że prowadzony ruch turystyczny nie wpływa negatywnie na ich populację. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Zliczanie nietoperzy w Jaskini Głębokiej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój