Podlesice.org.pl

Aktualności

23.11.2009

Nowe stada owiec rasy olkuskiej na Jurze

W ramach realizacji projektu Fundacji EkoFundusz "Czynna ochrona siedlisk nieleśnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej", TMZZ zakupił sześć stad owiec rasy olkuskiej i przekazał je do użytkowania rolnikom zainteresowanym taką działalnością. Miejsca utworzenia stad to obszary szczególnie cenne przyrodniczo, gdzie prowadzone będą czynne zabiegi ochrony przyrody, polegające na ekstensywnym wypasie owiec na murawach kserotermicznych (między innymi: Zdów, Mzurów, Grabowa Piaski)

Kategorie: Dla rolnikówOchrona przyrody

Galeria: Nowe stada owiec rasy olkuskiej na Jurze, listopad 2009 r.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój