Podlesice.org.pl

Aktualności

28.10.2013

Rozbudowa ścieżki dydaktycznej

   Przez rezerwat przyrody Góra Zborów przebiega ścieżka przyrodnicza, na której do tej pory znajdowało się 7 tablic informacyjnych. Turyści mogli się z nich dowiedzieć między innymi o historii wypasu zwierząt gospodarskich, historii zasiedlenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej i przeznaczeniu kalcytu. W ramach projektu „Ochrona i racjonalne udostępnienie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka, w tym rezerwatu przyrody Góra Zborów”, realizowanego w ramach Działania 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej rozbudowało ścieżkę dydaktyczną poprzez umieszczenie na niej dodatkowych 9 tablic informacyjnych.

 

   Jedna z tablic została umieszczona przy Kościele pod wezwaniem św. Jacka i św. Marii Magdaleny w Kroczycach opisując między innymi piękny kalcytowy ołtarz znajdujący się we wnętrzu kościoła. Z kolejnej tablicy umieszczonej we Wrzoskach turyści mogą dowiedzieć się o zanikaniu wilgotnych łąk, które stanowią bank genów dla wielu gatunków roślin i spełniają ważna funkcję biocenotyczną. Tablica informacyjna znajdująca się koło zalewu w Kostkowicach informuje o ekosystemach wodnych sztucznego zbiornika. Najbliżej rezerwatu przyrody Góra Zborów znajduje się tablica opisująca rezerwat w Podlesicach. Można się z niej dowiedzieć w jakim celu utworzono rezerwat przyrody nieożywionej, a także co obecnie znajduje się na jego terenie. Przy źródle Grzybówki w Lgotce również nie mogło zabraknąć tablicy z cennymi informacjami o źródle szczelinowo – krasowym typu podzboczowego. Kolejne tablice zostały umieszczone we Włodowicach, Podlesicach i Rzędkowicach.

 

   Na każdej tablicy informacyjnej oprócz cennych informacji znajdują się zdjęcia oraz mapy dotyczące opisywanego terenu. Dodatkowo w ramach projektu przy każdej tablicy zostały umieszczone ławki i kosze na śmieci. Ścieżka dydaktyczna przebiegająca na terenach o ważnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych posiada długość 20 kilometrów. Łączna ilość tablic informacyjnych znajdujących się na ścieżce dydaktycznej wynosi 16 sztuk. Stara ścieżka dydaktyczna oznaczona jest w formie kwadratu z czerwonym paskiem biegnącym z lewego górnego rogu do prawego dolnego, a rozbudowana ścieżka dydaktyczna oznaczona jest w formie kwadratu z zielonym paskiem biegnącym z lewego górnego rogu do prawego dolnego. 

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Rozbudowa ścieżki dydaktycznej

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój