Podlesice.org.pl

Aktualności

31.10.2013

Obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

   W ubiegłym tygodniu w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach odbyły się obrady Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod przewodnictwem Pana Artura Janosika. W spotkaniu uczestniczyli między innymi: Pan Rafał Porc - Wicestarosta, Cezary Barczyk – Wicestarosta, Pan Stefan Pantak – Wójt Gminy Kroczyce, Jacek Panek – Wiceprezes TMZZ, Radni powiatu i gminy oraz przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych.

   Głównym tematem poruszanym podczas piątkowego spotkania był rozwój agroturystyki na terenie gminy Kroczyce. Obecnie na tym terenie funkcjonuje 60 gospodarstw agroturystycznych, a główną atrakcją gminy jest Jaskinia Głęboka i rezerwat przyrody Góra Zborów znajdujące się pod opieką Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

   Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury ze względu na prowadzone warsztaty z rękodzieła oraz wyświetlane filmy przyrodnicze przyciąga bardzo dużo turystów do Podlesic wspierając tym samym rozwój turystyki na tym terenie i promując jednocześnie gminę Kroczyce.

   Wójt gminy Kroczyce przedstawił szereg inwestycji przeprowadzonych w gminie, które miały za zadanie uatrakcyjnić ten teren. Należało do nich: rewitalizacja centrum Kroczyc, stworzenie siłowni plenerowych, wybudowanie stadionu, remont amfiteatru i basenu, przebudowa sieci drogowej oraz kanalizacyjnej. Głównym zaplanowanym zadaniem na najbliższy czas jest budowa oczyszczalni ścieków.

  Radnym przedstawiono rozwój turystyki w regionie, zaprezentowano działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej oraz omówiono bazę noclegową na terenie gminy. Na zakończenie chętni mogli obejrzeć lapidarium oraz Jaskinie Głęboką.

Kategorie: Bez kategorii
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój