Podlesice.org.pl

Aktualności

13.11.2013

Podsumowanie sezonu

    Z nadejściem dnia 31 października 2013 roku zakończył się tegoroczny sezon turystyczny w Podlesicach. Największą atrakcją minionego sezonu było otwarcie Jaskini Głębokiej. Codziennie od 1 czerwca do 31 października odwiedzający nas turyści mogli zwiedzać ekspozycję w Jaskini Głębokiej. Każde wejście odbywało się o pełnej godzinie w obecności przewodnika. W sumie trasę o długości 195 metrów pokonało 10184 turystów. Zdecydowanie więcej osób postanowiło udać się na spacer po rezerwacie przyrody Góra Zborów. Około 15 000 osób udało się na ścieżkę przyrodniczą znajdująca się na terenie rezerwatu zdobywając przy okazji wiedzę między innymi na temat wypasu zwierząt gospodarskich, o Jaskini Głębokiej i co to jest kalcyt, historii zasiedlenia Jury przez człowieka.

 

    Na wiosnę odbywały się również bezpłatne warsztaty z zakresu tkactwa, filcowania, ceramiki i obróbki wełny, podczas których powstało wiele ciekawych prac. Uczestniczyły w nich osoby z różnych zakątków Polski. Gościliśmy grupy między innymi z Dąbrowy Górniczej, Pszczyny, Opola, Włodowic, Czarkowa, Krakowa, Opatowa, Bytomia. Łącznie w bezpłatnych zajęciach wzięło udział 4596 osób. Po zakończeniu darmowych zajęć Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej postanowiło rozszerzyć ofertę edukacyjną o warsztaty z malowania na tkaninach, bibułkarstwa i od ziarenka do bochenka. We wszystkich płatnych warsztatach odbywających się w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury można brać udział codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

    Dodatkowo TMZZ zorganizował dwa festyny: Festiwal Rękodzieła Wełnianego i Jurajskie Regionalia. Podczas imprez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Podlesic rozdawały regionalne jadło, przygrywały lokalne kapele, wręczano nagrody podczas konkursu wiedzy, odbył się pokaz strzyżenia owiec i pokazowy wypas zwierząt gospodarskich.

 

    TMZZ zrealizowało wiele projektów do których należy między innymi: wypas zwierząt gospodarskich, zamontowano budki lęgowe, wykonano bariery osłonowe w Jaskini Żabia i Wielkanocna, usunięto stare wspinaczkowe punkty asekuracyjne i osadzono nowe, wykonano druk tablic urzędowych Specjalny Obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka, rewaloryzację przyrodniczą źródeł Białki Zdowskiej i Grzybówki, rozbudowano ścieżkę przyrodniczą, dokonano skanowania laserowego w Jaskini Głębokiej oraz wykonano prace porządkowe i zabezpieczające w 12 jaskiniach. W tym roku poszerzono kompleks edukacyjny w Podlesicach poprzez wybudowanie nowego budynku edukacyjnego. Dla rolników oraz mieszkańców gospodarstw rolnych został zorganizowany wyjazd studialny do Szwajcarii, który uczestnicy mile wspominają po dzień dzisiejszy.

 

    Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na filmy przyrodnicze i zajęcia z rękodzieła do Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Rozpoczęcie nowego sezonu turystycznego przewidziane jest na 15 kwietnia 2014 roku.

Kategorie: Bez kategorii

Galeria: Podsumowanie sezonu

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Komponent II – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój